ROZHOVORY

  1. Těší mě dělat "něco decentního" rukama (rozhovor I.Sedláčka s JHK) (pdf, 1MB)
    Prostor Zlín, 2015, č.2, s.24-27
  2. Mezi papírem s knihou (rozhovor Evy Čápkové s JHK) (pdf, 1MB)
    Host /Brno 2016, č. 8, s.1953-1957
  3. Archivní a umělecká činnosti J.H.Kocmana (rozhovor J.Písaříkové s JHK) (pdf, 4MB)
    Bulletin Moravské galerie, č. 73, 2016, s.70-77