Texty JHK

Tento konvolut byl realizován autorem jako xeroxový multipl v pěti exemplářích, obsahuje 9 brožur formátu A4, adjustovaných v kartonovém pouzdru.

Záměrem tohoto projektu bylo soustředit a zpřístupnit texty JHK a texty o JHK, které jsou rozptýlené v řadě mnohdy obtížně dostupných publikací. Tři z těchto konvolutů by měly být umístěny ve veřejných knihovnách, kde budou k dispozici jako prezenční zápůjčky do studoven. Zatím se tak stalo v případě Moravské zemské knihovny v Brně a knihovny Moravské galerie v Brně.

Brožura Obsah Klad listů Barva hřbetu
A1 Texty JHK 1978 - 1989 1-33 modrá
A2 Texty JHK 1990 - 2000 34-78 modrá
A3 Texty JHK 2001 - 2015 79-119 modrá
B1 Texty o JHK 1968 - 1979 1 – 39 červená
B2 Texty o JHK 1980 - 1991 40 – 59 červená
B3 Texty o JHK 1992 - 2000 60 – 111 červená
B4 Texty o JHK 2001 - 2014 112 – 161 červená
C JHK / FaVU / APK / ETC. 1992-2011 1-31 hnědá
D Obsahy a rejstříky - černá